Sekcja strony głównej

Firma MAKON  założona została w 2005 roku i od początku swojego istnienia zajmuje się  obsługą inwestycji budowlanych. W naszym zespole skupiamy specjalistów posiadających wieloletnie doświadczenie oraz wiedzę wykorzystywaną podczas realizacji wszelkiego rodzaju inwestycji budowlanych.

Zapraszamy do współpracy.

Obsługa Inwestycji

Kompleksowa obsługa inwestycji:

  • analizy i koncepcje wstępne,
  • projektowanie,
  • uzyskiwanie uzgodnień i decyzji administracyjnych,
  • koordynacja, kierowanie i nadzorowanie wszelkiego rodzaju robót budowlanych,
  •  prowadzenie i monitorowanie prac budowlanych,
  •  uzyskiwanie pozwoleń na użytkowanie i zakończenie Inwestycji.

Na budowach pełnimy także funkcje :

  • Kierownika robót / budowy,
  • Inspektora  Nadzoru Inwestorskiego,
  • Kierownika Projektu,
  • Inwestora zastępczego.

Doświadczenie:

Doświadczenie zdobyte podczas realizacji wielu projektów oraz w powierzane nam obowiązki daje naszym klientom gwarancję prawidłowego przebiegu procesu budowlanego. Począwszy od uzyskania uzgodnień i pozwoleń formalno-prawnych związanych z rozpoczęciem budowy, poprzez nadzór i kontrolę nad wszystkimi fazami realizacji inwestycji aż do uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie. Nasz zespół dołoży wszelkich starań, aby zrealizować Państwa Inwestycję w założonym budżecie i terminie.

Mając na celu sprostanie obecnym wymaganiom stawianym przez Inwestora, do oferty standardowych usług nadzoru budowlanego (Kierownika budowy, Inspektora nadzoru, Inwestora zastępczego), wprowadziliśmy szereg innowacyjnych usług specjalistycznych. Pozyskanie odpowiednich i sprawdzonych wykonawców branży ogólnobudowlanej, sporządzenie rzetelnego i szczegółowego kosztorysu oraz optymalizacja kosztowa prowadzonej Inwestycji to tylko niektóre z rozwiązań, umożliwiających Inwestorowi oszczędność czasu i pieniędzy.

Nasze realizacje

Odbiory domów i mieszkań

Profesjonalne odbiory domów i lokali usługowych

Przeprowadzamy profesjonalne odbiory domów i innych lokali użytkowych. Pomagamy w skompletowaniu dokumentacji powykonawczej i  uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie.

Odbiory lokali w stanie deweloperskim

Kupiłeś nowe mieszkanie? Deweloper ukończył budowę Twojego domu? Przychodzi więc czas na jego odbiór, do którego warto się porządnie przygotować. Dokładne sprawdzenie mieszkania przed odbiorem kluczy może pomóc uniknąć straty czasu i pieniędzy. Dlaczego warto zwrócić szczególną uwagę przy odbiorze lokalu od dewelopera czy spółdzielni – bo to najlepszy moment, żeby zgłosić niedoróbki i zmusić wykonawcę do ich poprawienia. Odbioru najlepiej dokonywać w dzień, gdy jest dobre oświetlenie. W ten sposób łatwiej będzie wychwycić ewentualne wady. Ważne, aby do odbioru podchodzić na spokojnie. Nie ma co się przejmować, gdy przedstawiciel dewelopera nas popędza. Przy odbiorze lokalu warto sprawdzić każdy szczegół, bo mieszkanie będzie Ci służyło przez lata i nie ma sensu później dopłacać do ewentualnych napraw.

Nasze wizyty odbiorowe

W trakcie naszej kontroli możemy sprawdzić m.in.: wymiary pomieszczeń, pionowość ścian, kąty proste, jakość tynków i posadzek, okna, szyby, parapety, drzwi i zewnętrzne, prawidłowość wykonania instalacji elektrycznej, prawidłowość wykonania instalacji wodnej i kanalizacyjnej, grzejniki, instalację wentylacyjną, balkony, tarasy, garaże, piwnice, miejsca postojowe. Przeglądu lokalu dokonują zwykle dwie osoby: doświadczony inżynier posiadający uprawnienia budowlane oraz pomocnik. Posiadamy własny, profesjonalny sprzęt, niezbędny do wykonania sprawdzeń i pomiarów.

Przykłady ujawnionych  usterek

Project monitoring

Project monitor

Monitorowanie przebiegu inwestycji i wydatkowania środków finansowych – kredytu. Project Monitor to zespół specjalistów nadzorujący proces inwestycyjny w ramach współpracy z bankiem, dokumentuje swoją pracę w formie raportu otwarcia, raportu zamknięcia oraz okresowych raportów z postępu prac określających stan realizacji projektu – kredytowanej inwestycji.

Project Monitor pozwala na bieżącą kontrolę przebiegu prac i wydatków, dzięki czemu można szybko wyeliminować wszelkie błędy. Zgodność dokumentacji ze stanem faktycznym to argument za tym, by budynek został dopuszczony do użytku i gwarancja, że spełnia wszystkie normy budowlane.

Zakres prac

Raport otwarcia zawiera weryfikację dokumentacji budowlanej, dokumentacji księgowej oraz umowy z Generalnym Wykonawcą i innych umów związanymi z inwestycją; opinię o uzyskaniu przez Inwestora wszystkich zezwoleń; ocenę przygotowanego budżetu i harmonogramu realizacji Inwestycji; weryfikację dotychczasowych wydatków poniesionych przez Inwestora.

Raporty okresowe obejmują ocenę stanu zaawansowania prac budowlanych przy realizacji inwestycji oraz sprawdzanie pod kątem rachunkowym, rzeczowym i finansowym faktur wystawianych przez wykonawców inwestycji; informację czy prace przebiegają zgodnie z harmonogramem; ocenę zgodności prowadzonych prac z Projektem Budowlanym; ocenę wpływu odstępstw od pierwotnych założeń, które powstały lub są przewidywane, zarówno pod względem kosztowym jak i czasowym harmonogramu prac, informacji co do opóźnień i zagrożeń w realizacji Inwestycji.

Raport końcowy zawiera opinię o zgodności rzeczywistego standardu budynku z projektowanym, zgodnie z dokumentacją projektową; opinię co do uzyskania przez Inwestora ostatecznej decyzji pozwolenie na użytkowanie inwestycji , potwierdzenie zakończenia robót przez wykonawców i podwykonawców  i ostatecznego odbioru Inwestycji przez Inwestora; opinię co do ostatecznego rozliczenia pomiędzy Inwestorem a wykonawcami i podwykonawcami.