Obsługa Inwestycji

Kompleksowa obsługa inwestycji:

  • analizy i koncepcje wstępne,
  • projektowanie,
  • uzyskiwanie uzgodnień i decyzji administracyjnych,
  • koordynacja, kierowanie i nadzorowanie wszelkiego rodzaju robót budowlanych,
  •  prowadzenie i monitorowanie prac budowlanych,
  •  uzyskiwanie pozwoleń na użytkowanie i zakończenie Inwestycji.

Na budowach pełnimy także funkcje :

  • Kierownika robót / budowy,
  • Inspektora  Nadzoru Inwestorskiego,
  • Kierownika Projektu,
  • Inwestora zastępczego.

Doświadczenie:

Doświadczenie zdobyte podczas realizacji wielu projektów oraz w powierzane nam obowiązki daje naszym klientom gwarancję prawidłowego przebiegu procesu budowlanego. Począwszy od uzyskania uzgodnień i pozwoleń formalno-prawnych związanych z rozpoczęciem budowy, poprzez nadzór i kontrolę nad wszystkimi fazami realizacji inwestycji aż do uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie. Nasz zespół dołoży wszelkich starań, aby zrealizować Państwa Inwestycję w założonym budżecie i terminie.

Mając na celu sprostanie obecnym wymaganiom stawianym przez Inwestora, do oferty standardowych usług nadzoru budowlanego (Kierownika budowy, Inspektora nadzoru, Inwestora zastępczego), wprowadziliśmy szereg innowacyjnych usług specjalistycznych. Pozyskanie odpowiednich i sprawdzonych wykonawców branży ogólnobudowlanej, sporządzenie rzetelnego i szczegółowego kosztorysu oraz optymalizacja kosztowa prowadzonej Inwestycji to tylko niektóre z rozwiązań, umożliwiających Inwestorowi oszczędność czasu i pieniędzy.

Nasze realizacje